KICK

KICK

Kinderen In Contact met Kunst

Eimage00en kunstzinnige sociale vaardigheidstraining voor kinderen/ jongeren van 9 tot 16 jaar om met beeldende middelen de sociale redzaamheid, de sociale weerbaarheid en de sociale competenties te bevorderen.

VISIE

image00KICK gaat uit van een holistisch mensbeeld. Dat betekent dat door de werkwijze van KICK het gehele kind wordt aangesproken in het denken, voelen en willen (handelen). Door de kunstzinnige opdrachten ontstaat vanzelf een creatief proces bij kinderen en doet een appél op waarnemen, inleven en begrijpen van zichzelf en de ander. Zo ontstaat een ‘weg naar binnen’ door het kunstzinnig werken en een ‘weg naar buiten’ in de samenwerkingsopdrachten.

Kinderen kunnen zich veilig voelen door te ervaren dat zij niet alleen staan en kunnen leren van elkaar.

WERKWIJZE EN OPBOUW

image03

Een training bestaat uit 12 wekelijkse bijeenkomsten van elk 1,5 uur.

KICK is opgebouwd in drie delen, de eerste bijeenkomsten zijn gericht op het individu, veiligheid vertrouwen en het versterken van een positief zelfbeeld.

Het middengedeelte is gericht op eigen levenservaringen en verbonden met kunstzinnige opdrachten. Verschillende thema’s kunnen aan de orde komen zoals; verdriet, eenzaamheid, afwijzing, pesten, boosheid, gevoeligheid, maar ook moed, vreugde, idealen, vriendschap en overwinnen van weerstand.

De laatste bijeenkomsten zijn gericht op de sociale afstemming, ontmoeten en samenwerking.

image02De bijeenkomsten bevatten bewegingsoefeningen, verhalen en kunstzinnige opdrachten. Het kunstzinnige werk wordt gezamenlijk bekeken en besproken. De waarneming wordt geoefend en ervaringen worden gedeeld. Dit vraagt open staan voor elkaar, respectvol luisteren en het eigen oordeel terughouden.

Verbonden met de ander vraagt om contact hebben met jezelf.

DOELEN

Niet de klacht, het negatieve gedrag, staat centraal, maar de eigen gezondmakende kracht. Het kunstzinnig werken in groepsverband geeft zowel ruimte aan de individuele ontwikkeling gericht op zelfwaarneming, zelfbeleving, zelfreflectie en zelfsturing, als aan de sociale ontwikkeling gericht op het waarnemen, inleven, begrijpen en samenwerken met anderen.

WAAR, WIE EN WANNEER

KICK wordt klassikaal gegeven op basisscholen en voortgezet onderwijs en aan groepen binnen jeugd geïndiceerde zorg: speciaal onderwijs en klinieken voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie, in aanwezigheid van leerkracht en/of groepsleiding.

Er wordt gewerkt in groepjes van maximaal 10 kinderen vanaf 9 jaar.

ONDERZOEK EFFECTIVITEIT

De KICK-training is op effectiviteit onderzocht door onderzoekers van het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg aan de Hogeschool Leiden.
In een pilot is het effect van de KICK-training in het speciaal onderwijs (cluster IV), zowel kwantitatief als kwalitatief, vastgesteld. De resultaten laten een positieve gedrags-verandering zien. Dit geldt vooral voor kinderen met internaliserende problematiek, maar ook kinderen met externaliserende problemen hebben profijt van KICK.

INFORMATIE OF AANMELDING

Info te verkrijgen via:

Marlies ‘t Hart

Kunstzinnig therapeut

info@marliesthart.nl

06 267 80 863

Rekeningnummer NL71 TRIO 078.68.31.332

(niet geregistreerd lid NVKT-oag nummer V739, tevens lid NVAZ)

AGB praktijk 90-016878

BTW NL 1759.18193.B.01

K.v.K. 27339565