Kunstzinnige therapie

Kunstzinnige therapie is een non-verbale therapie. Het gaat hierbij in eerste instantie niet om het spreken, maar om het doen.

In kunstzinnige therapie wordt gebruik gemaakt van specifieke teken-, schilder- en boetseer-oefeningen. De oefeningen worden stap voor stap gegeven, zodat je je bewust kunt worden van wat er in je leeft en wat je ten diepste wilt. Dit is nodig om tot acceptatie, verwerking en omvorming te komen.

Boetseertherapie

Wanneer je klei vastpakt, heb je een stukje aarde in handen. Dit geeft meteen verbinding met het eigen lijf. Met je tastzin, je kunt er niet omheen. We werken met veel klei.

Door de klei vanuit alle ruimte richtingen in beweging te brengen, kom je uiterlijk, maar ook innerlijk in beweging. Het geeft je de mogelijkheid je uit te drukken in jouw eigen gebaar.

Boetseren met klei geeft iets tegenover je, het is de spiegel van jezelf in de klei. Het kan fysiek inspannend zijn, maar tegelijk versterkt het je vitaliteit,

Het lijf wordt aan het werk gezet, het denkende hoofd krijgt rust. Brengt je in het hier en nu.

Kunstzinnige therapie voor kinderen

Juist kinderen en jongeren leven in beeldtaal en kunnen vaak moeilijk onder woorden brengen wat er in hen leeft. Kinderen kunnen in hun ontwikkeling geconfronteerd worden met problemen die hen uit evenwicht kunnen brengen. Vage klachten als buikpijn, hoofdpijn, onhandelbaar gedrag, of juist zich helemaal terugtrekken, kunnen signalen zijn dat het kind geen verweer heeft tegen de problemen die op hem of haar af komen. Op school kan zich dit vertalen in leerproblemen of op het sociale vlak.

Bij kinderen wordt vaak gewerkt met sprookjes en verhalen die aansluiten bij de leeftijd en belevingswereld. Die sprookjes en verhalen worden verbonden met specifieke teken-, schilder- en/of boetseer-oefeningen. Hiermee wordt het kind uitgenodigd zijn gevoelens en belevingswereld te verbeelden; zichtbaar te maken.

Deze kunstzinnige oefeningen worden op een zodanige manier ingezet dat het kind in zijn proces op een speelse manier leert zekerder te worden, of bijvoorbeeld rustiger in zichzelf, zijn angsten te overwinnen en zo weer vrolijk en zorgeloos kunnen zijn.

Vraagstelling en werkwijze bij kinderen

De ontmoeting met uw kind staat in de therapie centraal. Door me in uw kind te verdiepen ontdek ik welke weg hij/zij wil gaan om antwoord te vinden op de vraagstelling. In een sfeer van veiligheid en vertrouwen komt uw kind tot zichzelf.

Tijdens het intake-gesprek maken u en ik nader kennis met elkaar; bespreken we samen de situatie en daarbij mogelijk de biografie van uw kind. Vervolgens overleggen we wat ik voor uw kind zou kunnen betekenen.

Kunstzinnige therapie wordt steeds in periodes van ongeveer 12 sessies gegeven waarbij uw kind 1 uur per week individueel bij mij komt. Tijdens de ouderbegeleidings-gesprekken houd ik u op de hoogte over het therapieverloop van uw kind en besteden we mogelijk ook tijd aan ondersteuning van u als ouders/verzorgers.

In alle situaties waarbij sprake is van verstoring van lichamelijk of psychisch evenwicht kan kunstzinnige therapie de gezond makende krachten ondersteunen en het gezonde evenwicht helpen herstellen.

Ervaring met deze technieken of het materiaal is niet nodig. Het gaat hierbij om het doen en niet om het resultaat.

Tijdens het intakegesprek vertel ik wat kunstzinnige therapie inhoudt en wat er verwacht kan worden. De cliënt kan dan zijn of haar eigen wensen en verwachtingen uitspreken.

Tarieven:

Mijn uurtarief is inkomensafhankelijk.

Sessies zijn individueel en duren voor volwassenen 60 minuten, voor kinderen 45 minuten.

Lid (niet geregistreerd) van Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapie (NVKT) en Nederlandse Vereniging voor Antroposofische Zorg (NVAZ).

Praktijk in Ede en Culemborg